O společnosti

PREservisní, s. r. o., vznikla přejmenováním společnosti KORMAK nemovitosti, s. r. o., k 1. 10. 2018 jako 100% dceřiná společnost Pražské energetiky a je součástí Skupiny PRE. V této společnosti jsou centralizovány nákupní činnosti pro Skupinu PRE. Tyto činnosti jsou provázány s výstavbou distribuční sítě PREdistribuce, zajištěním a dopravou materiálu a také s údržbou a výstavbou budov. Dále tato společnost poskytuje služby spojené s řízením investic a oprav a služby měření a diagnostiky v distribuční síti. To přináší zvýšení efektivnosti vnitřních procesů, jejich standardizaci a snížení administrativní zátěže. Díky činnosti společnosti dochází k optimalizaci řízení nákladů a kapitálových výdajů v rámci celé Skupiny PRE. Cílem PREservisní, s. r. o., je spokojený zákazník ze všech společností Skupiny PRE.

PREservisní, s. r. o., je, jako řízená osoba, součástí koncernu PRE.

Etický kodex Skupiny PRE - Pražská energetika, a. s., a všechny společnosti, které s ní tvoří koncern (Skupina PRE), přijaly etický kodex, který vyjadřuje základní cíle, hodnoty a obecné zásady pro chování a jednání a je závazný pro společnosti Skupiny PRE, jejich zaměstnance a spolupracovníky.

Orgány společnosti

Jednatelé

Ing. Karel Urban jednatel
Ing. Miloslav Nergl jednatel

 

Dozorčí rada

Ing. Pavel Elis, MBA předseda dozorčí rady
Dipl. Ing. Alexander Manfred Sloboda člen dozorčí rady
Ing. Milan Hampl člen dozorčí rady

 

Základní údaje

Firma

PREservisní, s. r. o.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka C 215222

Datum vzniku

4. září 2013

Sídlo

Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10

02065801

DIČ

CZ02065801

Hlavní předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Bankovní spojení

ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57
Číslo účtu 261845976/0300

Korespondenční a telefonní kontakt

Na Hroudě 1492/4, Praha 10–Vršovice, PSČ 100 05
26705 1111
Zákaznická linka PRE 800 550 055
E-mail pre@pre.cz

Web

www.preservisni.cz

Mapa